**قابل اجرا از ساعت 00:00 مورخ 1397/03/01**

**کلیه نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت 30 صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی 25 صندلی می باشد**

بارگزاری: 1397/02/29ساعت 17:26 -ـ- آخرین بروزرسانی: 1397/03/01ساعت 15:45

 
تعداد شهرها در هر صفحه